Menu
Strona Główna
Nowości
Panele Tematyczne
Uczestnicy Projektu
Linki
Szukaj
Kontakt
ENGLISH VERSION
Centrum Informacyjne GMES


Centrum Informacyjne GMES 
jest projektem w ramach 6 Programu Ramowego UE, mającym na celupromowanie udziału instytucji z Polski oraz innych państw nowoprzyjętych do Unii Europejskiej w Programie GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

Ustanowienie krajowego punktu kontaktowego o nazwie Centrum Informacji GMES ma doprowadzić do skupienia działań informacyjnych, doradczych i wspierających związanych z tym programem w jednym ośrodku, przyczyniając się do większej skuteczności podejmowanych kroków.

Działania Centrum Informacji GMES są zorganizowane w dwóch "pakietach roboczych" odpowiadających głównym priorytetom projektu:
  • wspieranie uczestnictwa podmiotów z Polski i innych krajów nowoprzyjętych do UE w projektach tematycznych GMES (WP1)
  • wspieranie rozwoju sektora uzytkowników projektów GMES (WP2)
Więcej...